Sportovní zóna Vejsplachy

16.05.2010  |   Články

Běžecké tratě a technický sníh

Letošní zima potvrdila správnost rozhodnutí v prostoru Vejsplach zřídit veřejný běžecký areál o délce cca 700 metrů. Díky dotaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla pořízena rolba a sněžné dělo. Provoz se osvědčil. Běžecké lyžování ve Vejsplaších zaznamenalo nebývalý pozitivní ohlas u vrchlabské sportovní veřejnosti. Díky technickému zasněžování byl realizován prototyp provozu, který by mohl i v dalších letech dobře pokračovat. Díky možnosti technického sněžení stačí když mrzne, nemusí přírodně sněžit. Sníh je nastříkán. Podloží na louce je upraveno tak, že stačí pouze několik centimetrů sněhové pokrývky. Výhledově pro další roky by mohla být v lokalitě postavena síť vodních hydrantů, včetně osvětlení. Sníh nemusí být rozvážen, ale do běžeckého okruhu jej rozhrne technika. Tratě by mohly sloužit veřejnosti i v podvečer a v čase, kdy jinde sníh není. Důležité je že, areál nevzniká jako závodní běžecké sportoviště, ale pro rekreační a dětské lyžování. Plánováno je i malé zázemí pro sportovce a garáž pro rolbu.

Sportovní zóna a tenisové kurty

Lokalita ve Vejsplaších je určena k výstavbě rozsáhlé sportovní zóny. V současné době, tak jak byla vyprojektována, plány jsou upřesňovány a diskutovány. Fotbalové hřiště, atletický ovál, veřejná rekreační plocha, motel, tenisové kurty, aquapark, cyklostezka, běžecké lyžování. Je to o možnostech finančních dotací a případně o investorech. Z dalekého horizontu se jako nejbližší rýsuje vznik nového tenisového areálu. Městské tenisové kurty za Střelnicí dožívají a zdejší omezená plocha nedává možnosti dalšího rozvoje.

Vznik nového fotbalového a atletického stadionu je odvislý od dotačních peněz, protože Město Vrchlabí v současné době nemá dostatečné množství finančních prostředků, aby stavbu pokrylo ze svých zdrojů. Proto projekt přímo souvisí s případným rozvojem průmyslové zóny Auto Škoda.

ZVON