Rozhovor s Janem Sobotkou

29.9.2014, Autor: paní Poučená  |   Články

Vážení čtenáři volebních novin sdružení nezávislých kandidátů ZVON. Přinášíme vám rozhovor s Janem Sobotkou, který se za podpory dalších osobností našeho města uchází, pro další období, o pozici starosty Vrchlabí.

Jak se volí v komunálních volbách

27.9.2014, Autor: Michal Vávra  |   Články

Každý volič obdrží jeden volební lístek a má k dispozici tolik hlasů, kolik má členů zastupitelstvo dané obce, kde volič volí. Hlasy může rozdělit mezi více kandidátek a na volebním lístku uděluje křížky před jmény celých kandidátek či jednotlivých kandidátů.

Poděkování za 1590 podpisů.

8.8.2014, Autor: Michal Vávra  |   Články

Moc děkujeme obyvatelům Vrchlabí, že se podařil získat takový počet jejich souhlasných podpisů.

Díky tomu se mohlo sdružení nezávislých kandidátů ZVON přihlásit, v celostátně daném termínu, do komunálních voleb, které proběhnou začátkem října 2014. Nejsme totiž politická strana. Ty se mohou do voleb přihlásit automaticky. Souhlas spoluobčanů byl pro nás nutnou podmínkou.

Krkonoše jedinečné navenek, přátelské uvnitř

15.07.2014, Autor: Dáša Palátková  |   Články

Naplňování... Programového prohlášení Zastupitelstva města Vrchlabí

Valnou hromadou Svazku Krkonoše, v létě 2011, byla iniciována tvorba Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše. Cílem bylo a je systematicky postupovat v otázkách územního rozvoje, podporovat projekty, které zlepší podmínky pro život, ochrání přírodu a životní prostředí a nabídnou návštěvníkům nevšední zážitky. Vznikla Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše (dále jen ISRRK), která výše zmíněné i další okruhy zájmu formuluje v horizontu deseti až dvaceti let.

Videoklip WE ARE HAPPY FROM KRKONOŠE

15.07.2014, Autor: Dáša Palátková  |   Články Videoklip WE ARE HAPPY FROM KRKONOŠE

Videoklip WE ARE HAPPY FROM KRKONOŠE

natočila Správa Krkonošského národního parku ve spolupráci se Svazkem měst a obcí Krkonoše a dalšími účastníky, pod dohledem samotného Krakonoše a díky účasti spousty šťastných a veselých lidí.

Volební období pozvolna končí

15.07.2014, D. Palátková  |   Články

Volební období pozvolna končí

Valnou hromadou Krkonoš – svazku měst a obcí bylo symbolicky ukončeno čtyřleté komunální období let 2010 - 2014, které fakticky končí říjnovými volbami do zastupitelstev měst a obcí v ČR.

Akční plán jako součást ISRRK

15.07.2014, D. Palátková  |   Články
Ledovec se pohnul - Započnou rozsáhlé rekonstrukce komunikací v regionu

Akční plán jako součást ISRRK

Krkonošští mají, jako jedni z prvních v ČR, unikátní dokument Integrovanou strategii regionálního rozvoje Krkonoš (ISRRK). Byli s ní postupně seznamováni představitelé významných institucí v regionu i ČR. Cílem je, aby byla Strategie vkomponována do krajských a vládních rozvojových materiálů.

Ministr životního na Sněžce

15.07.2014, D. Palátková  |   Články

Ministr životního na Sněžce

Richard Brabec, ministr životního prostředí, se v Krkonoších, spolu s polským ministrem životního prostředí Maciejem H. Grabowskim, zúčastnil podpisu nové dohody o spolupráci Krkonošského národního parku s jeho přeshraničním sousedem (Karkonoski park narodowy).