Jan Sobotka u vzpomínky na svěcení pramene Labe

25.09.2014, Autor: Jana Burianová  |   Články
Jan Sobotka u vzpomínky na svěcení pramene Labe


Jan Sobotka u vzpomínky na svěcení pramene Labe

Připomenutí 330. výročí vysvěcení pramene řeky Labe proběhne u symbolického pramene na Labské louce v Krkonoších v sobotu 20. září 2014 ve 12 hod. za účasti královéhradeckého diecézního biskupa Jana Vokála a pod záštitou místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka a ministra zemědělství Mariana Jurečky. Slavnosti se dále zúčastní řada dalších významných osobností veřejného života. Pořadatelem setkání je Povodí Labe, státní podnik. Připomeňme, že v roce 1684 sehrál pramen řeky Labe klíčovou roli při stanovení hranice Českého království v oblasti Krkonoš. Vleklé soudní spory, které do té doby probíhaly mezi českými a slezskými pány o hranice jejich panství, nakonec pomohla vyřešit poloha pramene Labe, největší řeky vrchlabského panství i Českého království. Do té doby Labe nemělo pevně určený pramen, což vyplývalo z jeho polohy v neprostupném pomezním hvozdu. Koncem 16. století bylo za pramen Labe považováno přibližně 11 pramenišť rozložených na Labské louce a Stříbrném návrší. Záměru české strany na vyřešení hraničního sporu vyhovovalo prameniště na Labské louce, ze kterého vytékala bystřinka přepadající zhruba po jednom kilometru vodopádem do Labského dolu. Přičleněním Labské louky do vrchlabského panství by se hranice panství posunula až na hřebeny Krkonoš. Jelikož tato hranice představovala také hranici diecéze, byla do problému zapojena církev. Proto na pozvání české strany dne 19. září 1684 podstoupil tehdejší královéhradecký světící biskup Jan František Kryštof z Talmberka strastiplnou cestu do Krkonoš na Labskou louku, aby vysvěcením pramene řeky Labe získal území Labské louky pro svoji diecézi a zároveň tím dopomohl české straně k vyřešení soudních sporů o hranice panství. To se i pro odpor slezské strany nakonec v roce 1710 podařilo a Labská louka včetně pramene řeky Labe se oficiálně stala součástí Českého království. Labe, které je třetí největší a nejdelší řekou ve střední Evropě, odvodňuje plochu rozkládající na území čtyř států. Než řeka Labe splyne s vodami Severního moře, urazí na své cestě více než 1094 km.

Zpracoval: Ing. Jana Burianová, Tisková mluvčí