Novoroční přání 2015

13.1.2015, Autor: Ing. Jan Sobotka  |   Články
Novoroční přání 2015


Vážení a milí spoluobčané, čtenáři časopisu Puls, do nadcházejícího nového roku 2015 vám všem přeji pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a klid, v pracovním životě dobré výsledky, skutečné kamarády a kvalitní přátele.

Startujeme do dalšího čtyřletého volebního období. Každý začátek s sebou přináší hromadu plánů. Ty je nutné posoudit, vyhodnotit, vybrat a vyprojektovat ty nejlepší. Uvést je do života jak z pohledu možného financování, s přihlédnutím k vlastním finančním zdrojům s využitím financí z grantových programů Evropské unie, tak z toho vyplývající realizace. Je to složitý a dlouhodobý proces. Plánů je více, než je reálné je naplnit.
Z mého pohledu by měly být naše prioritní plány směrovány především ke zdokonalení a dokončení sportovního areálu Vejsplachy. Vždyť naše město, resp. jeho obyvatelé a návštěvníci, si pěknou rekreační zónu pro všechny zaslouží.
Život ve městě však není jenom o investiční výstavbě. Město je tu od toho, aby zajistilo tekoucí vodu, byly zameteny ulice, svítilo veřejné osvětlení. Investiční výstavba není zanedbatelná, ale přeci není sama jako hlavní. Obyvatelé žijí i tím ostatním. Proto je město vybaveno obchody, restauracemi, pracují zájmové a sportovní oddíly, funguje kulturní život. Do toho jako puzzle zapadají pracovní příležitosti. A to je problém. Tam, kde mají lidé práci, vydělají peníze a lépe se jim žije. Proto do nového roku přeji všem lidem, aby měli zaměstnání. Aby měli spokojený vlastní a rodinný život.
Nechci být na tomto místě v pozici mentora. Nechci poučovat ani lektorovat. Chci jenom s nadcházejícím novým rokem maličko připomenout lidskou pokoru, skromnost a sounáležitost. Pokud nás nestíhá rodinné neštěstí, nemoci či strádání bližních, anebo skutečná chudoba, měli bychom si vážit podmínek, které jsou nám vytvářeny.
Vážení, žijte pěkný život, dobře vykročte do nového roku a mějte ho úspěšný.

Ing. Jan Sobotka, starosta Vrchlabí