Rozhovor s Janem Sobotkou

29.09.2014, Autor: paní Poučená  |   Články


Vážení čtenáři volebních novin sdružení nezávislých kandidátů ZVON. Přinášíme vám rozhovor s Janem Sobotkou, který se za podpory dalších osobností našeho města uchází, pro další období, o pozici starosty Vrchlabí.

Na otázku „Kolikáté volební období kandidujete?“, Jan Sobotka odpověděl: „Jsem členem zastupitelstva od roku 1994, kdy jsem kandidoval poprvé. Kandiduji pošesté.“

Shrňte sám sebe jako dosavadního starostu?

„V prvních letech to byla veliká neznámá. Neměl jsem představu o šíři problematiky, kterou se musím zabývat. V těch letech byla aktuální automobilka a stavba přeložky silnice vedoucí závodem. Dále pak privatizace nemocnice a také zastřešení hokejového stadionu. V následujících letech jsem se začal rozhlížet po regionu a hlavně se zabýval problematikou Krkonoš, v rámci Svazku města a obcí Krkonoše. Po celé další období jsme se na městě zabývali převážně dvěma obrovskými akcemi, tj. Čistým horním Labem a rozvojem průmyslové zóny automobilky ŠKODA Auto. Postupem času jsem se angažoval také v zastupitelstvu kraje, což považuji, vzhledem k regionu i k Vrchlabí, za důležité.“

Letos se znovu ucházíte o přízeň voličů. S jakým cílem?

„Snad proto, že naučit se zvládnout tuto práci není jednoduché a trvá řadu let. Za tu dobu musíte rozeznat „jak na to“, nebo „kudy vede cesta“, a získat k tomu trochu kontaktů. Dlouholetá zkušenost mě také umožňuje rozeznat důležité od méně důležitého, a tak se můžu věnovat věcem důležitým více. Určitě je potřebná praxe v řízení městského úřadu i organizací zřizovaných městem.“

Nejste za tu dobu práce odvedené ve prospěch města a jeho obyvatel unavený, vyhořelý, opotřebovaný?

„Doufám, že ne. Stále mě baví jednat s lidmi a řešit jejich problémy. Navíc město má mnoho plánů do budoucna, jak ještě vylepšit jeho tvář i chod a to je velmi povznášející. Jsem vrchlabským patriotem, a tak chci aby Vrchlabí bylo na špičce mezi českými městy.“

Jste starostou Vrchlabí od roku 1998, to je dlouhá doba. Na které konkrétní výsledky své práce jste nejvíce pyšný?

„Nejvíc pyšný jsem na to, že město má velmi kvalitní tým lidí, kteří dokážou realizovat velké úkoly. Postupem času se podařilo získat nové tváře do městských organizací, které změnily pozitivně jejich fungování. Jedná se zvláště o Služby města Vrchlabí, ZÚŠ a KD Střelnice.“

Po náročných jednáních, jak „dobíjíte své baterky“?

„Základem je moje rodina, která mi poskytuje pevné zázemí. Dále se „nabíjím“ sportem, který se snažím stále aktivně provozovat.“

Jste týmový hráč, tudíž vám nedělá problémy kolektiv. Jaká sestava zastupitelů je pro práci v komunální politice optimální?

„Optimum je, když se sejdou lidé, kterým jde o hledání věcných řešení, nikoliv o vlastní zviditelnění. To se, myslím, v právě končícím volebním období povedlo.“

Jak problematické bylo sestavení nové volební kandidátky?

„Je to vždy velmi těžké, protože není jednoduché se postavit před veřejnost a ptát se: „Jak mě máte rádi ?“. Udělalo mi velikou radost, že v letošním roce se sdružení ZVON obměnilo jen minimálně, protože většina měla zájem udělat něco pro společnou věc.“

Jak se dařilo shánět podpisy k volbám?

„Shánění podpisů není nikdy jednoduchá věc. Ale protože jsme šli touto cestou již dvakrát, řekli jsme si, že to nebudeme měnit. Jsem rád, že ochota lidí, dát nám podpis a umožnit nám tak kandidovat je velká, odmítnuti jsme byli málokrát.“

Podařilo se v tomto volebním období naplnit předvolení sliby, nebo existuje priorita, o níž jste si jistý, že se nesplní? A pokud ano, proč?

„Zastupitelstvo přijalo na začátku volebního období „Programové prohlášení“, ve kterém byly uvedeny reálné cíle, vycházející z volebních programů stran. Většina se podařila realizovat. Některé, jako venkovní bazén a rekonstrukce parkoviště v ulici Labská, se nepodařily. Důvodem jsou jak finanční možnosti, tak v případě bazénu nevyřešené majetkoprávní vztahy.“

Nejprve jste byl členem ODS, později US-DEU a následně nezávislého sdružení Zvon. V posledních krajských volbách jste kandidoval za hnutí STAN. Proč jste vybral tuto stranu?

„Od členství v US-DEU nejsem členem žádné politické strany. Na úrovni města Vrchlabí kandidujeme jako sdružení nezávislých kandidátů ZVON. Protože se mi líbí politika hnutí STAN a myslím, že je důležité se aktivně podílet na politice kraje, přijal jsem nabídku kandidovat za STAN.“

Co byste vzkázal spoluobčanům?

„Je třeba se o věci veřejné zajímat. Je reálné, že něco prosadím, nebo změním. Jen je třeba vést kultivovanou a hlavně věcnou diskuzi a ne „pavlačové hádky“. Mohu mít jakýkoliv názor, ale respektuji, že rozhodne většina,“ uzavřel rozhovor Jan Sobotka.

Zpracoval: paní Poučená