Připravujeme novou kandidátku

17.7.2014  |   Volby

Připravujeme novou kandidátku

ZVON je připraven sestavit listinu vrchlabských kandidátů pro letošní komunální volby, které proběhnou začátkem října. Budeme se opírat o osvědčené tváře, vítáme však i nové posily a myšlenky.

ZVON není celostátní politická strana, ale sdružení nezávislých kandidátů pro komunální volby ve Vrchlabí. Bez vašeho souhlasu se nemůžeme o podporu v podzimních volbách vůbec ucházet. Proto potřebuje získat zákonem určený počet podpisů od spoluobčanů. Jinak by ZVON nemohl kandidovat. Obracíme se na vás tedy s žádostí o podepsání petice, která nám to umožní.

Kromě osobního oslovení kandidátů ZVONu a našich přátel či sympatizantů, můžete petici podepsat i přímo v prodejně obuvi A+3, p. Klepl na náměstí (vedle hotelu Labuť). Podpisy musíme získat maximálně do 4. srpna 2014. Velmi děkujeme!

Jsme aktivní a pracujeme na rozvoji města.

Vrchlabí je náš společný domov.

Vážení Vrhlabáci, ceníme si důvěry, kterou jste nám dali pro činnost v zastupitelstvu města. Po celé volební období usilujeme o vyvážený a hospodárný chod všech částí Vrchlabí.

Naší prioritou i nadále je:

• Úsilí o udržení pracovních míst v průmyslu a službách.

• Pokračování rozvoje infrastruktury pro dopravu, volný čas i sport.

• Vytváření příležitostí pro kvalitnější bydlení.

• Zlepšování podmínek ke vzdělávání dětí a mládeže.

• Posilování kultury a významu rodinného života.

• Vážit si seniorů a zachovat odpovídající sociální i zdravotní pomoc v těžkých životních situacích.

V období 2010 – 2014 nás reprezentovali tito zastupitelé:

Luboš Dlabola, Ing. (živnostník)

Bedřich Hanousek, Ing. (stavební technik)

Petr Jireš, Mgr. Pedagog

Martin Kučera, MVDr. (veterinární lékař)

Blanka Paulů, Mgr. (pedagog)

Jiří Severýn, Ing. (Pedagog)

Jan Sobotka, Ing. (stavební technik, starosta města)

Miloslav Švestka, Ing. (ekonom)

Michal Vávra, PhDr. (politolog, místostarosta města)