Dělnická ulice ve Vrchlabí je otevřena

Úvod Články Dělnická ulice ve Vrchlabí je otevřena
Dělnická ulice ve Vrchlabí je otevřena

Dělnická ulice ve Vrchlabí je otevřena

Ve Vrchlabí je otevřena zrekonstruovaná silnice III/32551 sloužící jako přístupová komunikace do místní průmyslové zóny a vede po celé délce Dělnické ulice od odbočky k železniční stanici po křižovatku se silnicí III/2953 v Kunčicích.

Téměř tříkilometrový úsek vedoucí Dělnickou ulicí vyšel na 62 milionů korun. Investorem je Královéhradecký kraj, finanční dotaci mu poskytlo ministerstvo průmyslu a obchodu. "Rekonstrukce Dělnické ulice je poslední akcí v rámci druhé etapy projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura. Projekt čítá osm dopravních staveb v celkové výši 465 milionů korun, které přinesou jednak zlepšení provozu zdejších podniků, jednak lepší průjezdnost frekventovaného regionu Krkonoš," řekl hejtman Jiří Štěpán.

"Celková cena rekonstrukce silnice III/32551 je 62 milionů korun. Tato investice jde za Královéhradeckým krajem, přičemž jsme obdrželi státní dotaci ve výši 48,2 milionu korun," informoval krajský radní pro investice Václav Řehoř s tím, že do rozšíření průmyslové zóny kraj investoval celkem 53,1 milionu korun z vlastního rozpočtu.

Zvonohra má 57 zvonů a představila se již v mnoha metropolích Europy. Budeme mít opět možnost zhlédnout a poslechnout si tento unikát na vrchlabském náměstí.

"Rozvoj průmyslové zóny je zásadní věc, bez které by Vrchlabí bylo úplně jiným městem. Samotné dokončení infrastruktury je důležité, protože závod je díky tomu přístupný ze dvou stran a zlepšila se tím i bezpečnost obyvatel města," zhodnotil starosta Jan Sobotka.

Stavební práce začaly v dubnu 2017 a čítaly rekonstrukci všech vozovkových vrstev, inženýrských sítí i výstavbu chodníků, které výrazně zlepší bezpečnost pro pěší. Zrekonstruovaný úsek měří 2 674 metrů. Na celou stavbu zhotovitel M-SILNICE, a. s., využil asi 20 tisíc čtverečných metrů asfaltové směsi v tloušťce 20 centimetrů. Kompletně dokončená by silnice měla být koncem září 2018.

Půlmiliardová investice pro trvale udržitelný rozvoj ČR

Rekonstrukce Dělnické ulice je poslední akce v rámci druhé etapy projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, který si dosud vyžádal investice ve výši 465,7 milionu korun. Z toho 371 miliony korun se podílel stát, 51 miliony Královéhradecký kraj a 43 miliony Liberecký kraj.

Celková státní dotace dle usnesení vlády pro průmyslovou zónu Vrchlabí je stanovena jako maximální ve výši 551 milionů korun, z toho 401 milionů pro Královéhradecký kraj a 150 milionů pro město Vrchlabí. Finančně je projekt hrazen ze 75 % ze státní dotace a z 25 % z vlastních prostředků Královéhradeckého kraje.

Projekt je rozdělen do dvou etap, které na sebe navazují. Část těchto akcí zasahuje do Libereckého kraje. V rámci první etapy bylo zrekonstruováno 14,5 kilometru silnic a vybudován nový most ve Vrchlabí na silnici I/14.

Druhá etapa zahrnovala rekonstrukci 9,3 kilometru silnic. Opravy se týkaly silnic II/293, II/295, III/2953 a I/14, které jsou součástí zásobovací trasy mezi jednotlivými závody společnosti Škoda Auto, a. s., po níž je vedena kromě osobní a autobusové dopravy i doprava přepravců. Tyto investice přinesly zlepšení provozních podmínek a celkové zlepšení průjezdnosti, zkrácení dojezdových časů, zajištění bezpečné obslužnosti území, snížení rizika nehodovosti i snížení prašnosti a hlučnosti.

Dan Lechmann, tiskové oddělení, Krajský úřad Královéhradeckého kraje.