Ohlédnutí za volebním obdobím

Úvod Články Ohlédnutí za volebním obdobím
Ohlédnutí za volebním obdobím

Ohlédnutí za volebním obdobím

„Dovolte mi stručnou rekapitulaci uplynulého volebního období,“ otevírá shrnutí Jan Sobotka. „Chtěl bych vyjádřit radost nad finalizací obrovského projektu Průmyslové zóny za více než půl miliardy korun. Byl to náš velký investiční úkol, který zahrnoval řadu dílčích úkonů: výkupy nemovitostí, zatrubení a odlehčení Vápenického potoka, stavbu fotbalového stadionu, rekonstrukce silnic, apod.

Chválím fotbalisty za provozování fotbalového stadionu. Nejdříve byli zbaveni hřiště, „pracovali“ v ilegalitě. Od roku 2015 mají v pronájmu stadion a ukázali, že se o jeho provoz umí starat s péčí dobrého hospodáře. Kdyby přišli a řekli, my to neumíme, muselo by to řešit město. A tak jsem rád, že se to daří.

Rád vyzvednu práci Vladimíra Jindry ve vedení KD Střelnice. Ve spolupráci s ředitelem ZUŠ K. Halíře Radkem Hanušem utvořili tandem, který výrazně posunul kulturní a hudební život v našem městě. Výrazně stoupl počet představení a akcí, narostly počty diváků. Koncepční práce na poli kultury je pro město velice cenná a zaslouží pochvalu. Je důvodem skutečně vážně přemýšlet o dalším kroku, kterým je „Kulturní triangl“.

Těší mě, že se jednání rady a zastupitelstva výrazně kultivovala. Dříve bývala jednání obstrukční, vlekla se do noci. Museli jsme omezit čas do 21 hodin. Zastupitelstvo není o tom, že se tam názor teprve tvoří. Jednotlivé body jsou předem vysvětleny a projednány. V tomto ohledu vycházela základní diskuse a strategická rozhodnutí z jednání rady, která měla tu těžší situaci. Zastupitelé s důvěrou k radním neměli problém, protože rada všechny podklady velmi dobře připravila. Následně probíhala věcná jednání bez obstrukcí. Z toho pohledu to pro mě bylo nejlepší zastupitelstvo. Neměli jsme podepsánu žádnou koaliční smlouvu, jak si možná někteří obyvatelé myslí. Vše jsme si vždy řádně vysvětlili a obhájili. Tedy žádné zneužití dominantního postavení ZVONU. Neřešíme politiku, ale správu, rozvoj a projekty města, které má majetek za dvě miliardy korun.

Soustředili jsme se na plánování a projektování krytého bazénu. Z hlediska přípravy byl dominantní záležitostí. Věnovali jsme tomu opravdu hodně času a přípravy. Původně jsme chtěli stavbu zahájit, ale pak jsme zjistili, že to není tak jednoduché. Naším úkolem do konce volebního období, které jsme dokončili, bylo připravit vše k realizaci. Další zastupitelstvo rozhodne, jestli to chce nebo nechce stavět.

Je mnoho dalších věcí, které jsou rozpracovány a dějí se z hlediska přípravy studií a koncepcí. Narodila se koncepce „Kulturního trianglu“. Chtěli jsme řešit využití budov a z toho vyšla koncepční studie, která říká rekonstruovat kino na divadlo a postavit novou ZUŠ. Kino je tak krásné a unikátní, ale přestavět ho na třídy ZUŠ nejde. Studie hovoří o zachování budovy a v její blízkosti nové ZUŠ s vybavením, které potřebuje. Tak vznikne zcela unikátní komplex. A proč nové divadlo? Protože KD Střelnic neumožňuje hostování některých divadelních představení z hlediska hloubky jeviště, jeho výšky nebo šířky, akustiky. Hlediště KD Střelnice je na každé představení nově budováno.

Máme studie na výstavbu nových bytů, rodinných domů, na vnitroblok školy na Náměstí Míru k vybudování volnočasového zázemí dětem. Máme studii k řešení prostor kolem brzy rekonstruovaného augustiniánského kláštera, případně domu pohřební služby, včetně komunikace.

Toto volební období, bylo časem, kdy jsme více koncepčně plánovali, aby mělo město v budoucnu svoji „pěknou tvář“. Uchopili jsme větší území. Není to dogma, ale chtěli jsme se do budoucna vyvarovat chyb. Příkladem fatální chyby je např. automobilová magistrála vedoucí přes Václavské náměstí v Praze. V duchu toho např. zazněla zásadní otázka, zdali by měla být naše levobřežní komunikace více kapacitní, tzn. průtahová. Vyříkali jsme si, že chceme komunikaci, ale ne s provozem deset tisíc vozů denně, což by záměr „Kulturního trianglu“ úplně znehodnotilo.

Dostali jsem se do fáze, kdy můžeme myslet na krásno, věnovat se tomu, aby naše město mělo větší hodnotu a bylo přívětivé pro obyvatele i návštěvníky. Zaměřili jsme se na zapomenuté lokality bez života, aby zkrásněly, a my je oživili. Příkladem je nábřeží Marie Kubátové nebo Náměstí Míru. Největší pochvalou pro nás je, když někdo řekne, byli tu naši známí, kteří Vrchlabí dlouho neviděli. A řekli, máte to tu hezké. A to je nadevše,“ uzavřel rekapitulaci Jan Sobotka.

D. Palátková