Plnění volebního programu 2014 a programového prohlášení zastupitelstva

Úvod Články Plnění volebního programu 2014 a programového prohlášení zastupitelstva
Plnění volebního programu 2014 a programového prohlášení zastupitelstva

Plnění volebního programu 2014 a programového prohlášení zastupitelstva

V programu pro končící volební období jsme před čtyřmi lety nabídli řešení řady úkolů a výzev. Přijměte prosím malé ohlédnutí, zda se to podařilo…

Činnost všech zvolených zastupitelů města byla věcná a odpovědná. Bez politikaření a se snahou o shodu. Vrchlabí není rozpolcené, ale systematicky směřuje k podpoře postupného zlepšování kvality života zdejších obyvatel a prosperity místních podniků.

Zaměstnanost a infrastruktura:

Všechny větší továrny, tj. Škoda Auto, Kablo, Argo – Hytos, Meritor (vedle zimního stadionu) fungují a rozvíjejí se. Automobilový příjezd do města je výrazně lepší. Zvláště kompletně zrenovovaná silnice ze směru Studenec – Dolní Branná. Podařilo se přebudovat úsek hlavní silnice od gymnázia k novému kruhovému objezdu u prodejny Lidl. Dokončuje se rekonstrukce silnice procházející Hartou (Dělnická ul.), vč. nových chodníků. Město je iniciativní v prosazování dalšího budování dálnice od Hradce Králové do Polska. Jsme v aktivním kontaktu s majitelem bývalého areálu Tesla (Optrex), aby měl alespoň částečnou náplň a nezačal chátrat. Jednáme se majitelem části prázdných pozemků u Lánovské ulice o možnosti jejich směn – podmínka použití této lokality k rozvoji dalšího podnikání a zaměstnanosti.

Služby a cestovní ruch:

Postupně jsou tvořeny další úseky Labské cyklostezky směrem od Kunčic a také připravováno napojení na rekreačně sportovní zónu Vejsplachy. Lyžařské sjezdové areály mají možnost dalšího rozvoje zanesenou v územním plánu města. Probíhá komplexní rekonstrukce náměstí Míru. Budova nejstarší radnice na něm je projekčně připravena k podání žádosti o dotaci na vytvoření expozice o bohaté hornické tradici města. Vzniklo nábřeží Marie Kubátové u Divadelního klubu s náplavkou do Labe. Jsou vyznačeny a propagovány naučné trasy po přírodě a pamětihodnostech v centru města i okolí.

Podpora investic a projektů pro kvalitní život všech generací:

Došlo k dalšímu výraznému zlepšení rekreačně sportovní zóny Vejsplachy. Nový stadion pro fotbal (s atletickou dráhou) se plně osvědčil. Každoročně probíhá stále dokonalejší úprava lyžařských běžeckých tratí v jeho sousedství. Rybník Kačák byl vybagrován a upraveno jeho okolí. Citlivě byla revitalizována přilehlá zeleň a vytvořena stezka okolo tohoto rybníka. I nové převlékárny a sprcha vylepšují podmínky pro venkovní koupání. Probíhá podrobná projektová příprava a získávání všech nutných povolení, pro zahájení výstavby krytého aquacentra mezi rybníkem a Valteřickou ulicí. Spořeny jsou i značné finance na jeho možnou brzkou výstavbu.

Všechny objekty školských zařízení jsou ve slušném stavu. Škola na Liščím kopci je již kompletně zateplena. Důkladnou modernizací prošla i její tělocvična. Zateplena je i např. MŠ Jiráskova. Pravidelně oceňujeme sportovní i všechny další úspěchy dětí a mládeže navštěvujících školy, které zde působí. Umožňují se i nové pedagogické směry a inovace. Zvláštní pozornost věnujeme spolupráci zdejších základních škol s poskytovateli učňovského a maturitního vzdělání vč. zapojení budoucích možných zaměstnavatelů z místního průmyslu a dalších odvětví. Velmi oblíbená je univerzita 3. věku při KD Střelnice.

Ve Vrchlabí mimořádně pozitivně roste též kulturní život. Střelnice i další prostory se těší velkému zájmu diváků a účastníků akcí různých žánrů. Velmi činorodé jsou i místní spolky, které pořádají taktéž řadu aktivit pro širokou veřejnost. Byl finančně posílen grantový program města na jejich podporu. Další pozornost má být věnována budově bývalého kina. Její renovaci a opětovnému zapojení do kulturního dění.

Intenzivně spolupracujeme se Správou Krnap a kvitujeme např. mnoho aktivit v oblasti ekologické výchovy, které probíhají v centru Krtek. Osvědčilo se fungování sběrného dvora a kompostárny, vč. svozu posekané zeleně od obyvatel z kontejnerů v různých částech města.

Značnou pozornost věnujeme rozvoji moderních technologií a tzv. SMART CITY řešením ve Vrchlabí. Spolupracujeme na tom i se společnostmi ČEZ, Škoda Auto, T-Mibile, Kablo Vrchlabí apod.

Každoročně je posilována péče o veřejnou zeleň a např. městský park byl zbaven náletů a doplněn o lavičky a koše. Došlo k vytvoření technických podmínek pro výstavbu dalších rodinných domů (zvláště na Liščím kopci).

Další oblasti naplňování Programového prohlášení zastupitelstva města:

Město Vrchlabí je finančně stabilní a jeho závazky vůči bankám trvale klesají. Je aktivní při získávání různých státních a evropských dotací. Může se tedy připravovat na další potřebné investice a rozvoj. Odprodává se jen majetek města (nemovitosti), který nemá ekonomický výnos, neplní veřejnou funkci a nemá historický význam.

V rámci modernější komunikace města s občany, si lze zaregistrovat bezplatné automatické zasílání SMS zpráv v případě mimořádných událostí ohledně informací o nich (např. havárie) či varování (např. povětrnostní situace). Hledáme vhodnou dotační příležitost k renovaci a modernizaci zasedací místnosti, ve které jedná zastupitelstvo, aby byl mj. umožněn elektronický přehled o jmenovitém hlasování jednotlivých jeho členů.

Bezpečnostní situace ve Vrchlabí je stabilní. Spolupráce městské a státní police bez potíží. Přibývá nasvícených přechodů pro chodce, vznik nových (např. Liščí kopec) a instalace preventivních měřičů rychlosti aut (Hořejší Vrchlabí). Kompletně opraveno bylo parkoviště u polikliniky a Služeb města.

V sociální oblasti je poskytována, za finanční podpory města, škála potřených služeb. Např. došlo k rozšíření provozní doby terénní činnosti Pečovatelské služby do večerních hodin. V zimním období je zajištěno poskytování nočního přístřeší pro lidi bez domova, kteří přitom však musí dodržovat daná pravidla pobytu. Kooperujeme s vrchlabskou nemocnicí a vycházíme vstříc rozvoji poskytované zdravotní péče ve městě.