Poděkování a plány do budoucna

Stručná rekapitulace uplynulého volebního období městského zastupitelstva

Zásadním tématem byla stavba aquacentra. Od doby, kdy k definitivnímu rozhodnutí došlo, se podmínky a ceny zásadně změnily. Přesto stavbu dokončujeme a finále i finance zvládneme.
Dalším mezníkem bylo dokončení Krkonošské ulice, hlavní městské tepny. Zvelebili jsme další městský majetek a město systematicky zatraktivňujeme jak pro místní obyvatele, tak s ohledem na turistický ruch.
Bazén ani Krkonošská ulice nebyly jednoduché, město jim finančně i personálně vše podřídilo.

Poděkování všem kolegům zastupitelům

V té souvislosti opětovně vyjadřuji poděkování zastupitelům. V průběhu uplynulých let se zasadili za řadu veřejně prospěšných projektů. Svým rozhodováním i hlasováním dávají všanc svoji čest a kredit. Chválím je a opakuji, že mají právo mít radost ze své pro město vykonané práce. Jsem rád, že s takovým týmem lidí mohu spolupracovat.

Město má vizi a další plány

Máme vizi, kterou chceme naplňovat a v plánech pokračovat. Prioritou je rozšiřování bytových možností pro spoluobčany, dokončení historického centra kolem náměstí Míru a kláštera augustiniánů i vylepšení vzhledu někdejší „průmyslové zadní části“ města.

Jak řešit bytovou situaci způsobenou přesunem developerů do Vrchlabí

Je třeba pokračovat ve výstavbě nových městských nájemních bytů, např. formou družstevní výstavby po vzoru Vídně a Brna. Nové nájemní bydlení vznikne v bytovém domě na Kalvárii (místo projektu Trepka). Plánujeme obnovit a modernizovat byty v zámku Harta, v domě u kina, v Peterově domě na Kozím plácku. Připravujeme pozemky k výstavbě rodinných domů na Kalvárii, v Hartě - ulice Dělnická a na Liščím kopci za garážemi nedaleko hospody u Učíků. Nastavujeme pravidla pro výstavbu apartmánových bytů například tak, aby část nových apartmánových bytů rozšířila bytový fond města.

Plánujeme dokončit historické centrum a parkoviště u kláštera

Odsouhlasili jsme s památkáři, a pokračujeme v projektování regulovaného parkování u kláštera s novou silnicí, zelení a zastávkou pro výstup a nástup z autobusu pasažérů, kteří přijedou do Návštěvnického centra a ke KRTKU Správy KRNAP. Do tří let by mohlo být hotovo.
K ohlasům na novou vstupní halu do rodícího se Návštěvnického centra Krkonoš Správy KRNAP uvádím, že město není investorem. Autorem díla je věhlasný architekt Koucký. Jeho umělecké ztvárnění „skály“ jako funkční přístavby u historické budovy kláštera, v níž je infocentrum, pokladna, sociální zařízení, šatny, výtah pro bezbariérový přístup, aj., budí četné emoce jako kdysi Tančící dům v Praze, vstupní prosklená pyramida do historického centra paláce Louvru anebo Eiffelova věž v Paříži. Město nemělo možnost připomínek. Stavba bude zajisté i nadále budit pozornost u široké veřejnosti nejenom ve Vrchlabí.
Součástí náměstí Míru je historická stará radnice čp. 210. Zvenku je opravena, interiér je prázdný. Chtěli bychom do ní přivést život, proto sem přemístíme městské, resp. krkonošské regionální infocentrum. Oživíme místo i celé náměstí.

Kulturní triangl je další výzvou

Budeme pokračovat ve zlepšování vzhledu někdejší „zadní“ a průmyslové části centra Vrchlabí (nejenom kolem Valtrovky). Součástí je jednak již hotové kino Kartonka, ale i plánovaná rekonstrukce bytového domu u kina či rekonstrukce bývalého kina na nové divadlo a další.

Jan Sobotka

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

Příběh ZVONU - 3. díl

Příběh ZVONU - 3. díl

Pokračování... Bytová politika, Péče o městský majetek, Opravy silnic, Služby města ...

Příběh ZVONU - 2. díl

Příběh ZVONU - 2. díl

Pokračování... Smart region, Sportoviště, Cyklostezky, Hřiště a tělocvičny, Vrchlabí bez odpadu...

Příběh ZVONU - 1. díl

Příběh ZVONU - 1. díl

Čisté Horní Labe, Průmyslová zóna, Krkonošská ulice, Náplavka, Levobřežní...

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.