Příběh ZVONU 4. díl

Sociální politika, Podpora spolků a sdružení, Podpora sportu, Podpora kultury, Partnerství s Francií, Německem, Polskem, Téma dotace, Školství

Sociální politika

Město ročně přispívá do sociální sféry 12 až 15 milionů korun. Za dobu, co si na radnici pamatuji, narostl rozpočet naší pečovatelské služby téměř pětinásobně. Činil 2-3 miliony korun, nyní je to cca 11 milionů korun.
V celé ČR se rozsah sociální péče minimálně ztrojnásobil. Věci probíhají plánovitě, kontrolovaně, koordinovaně ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Záběr je obrovsky široký a budovaný komunitně.
Sociální politika našeho města je pověřeným úřadem III. stupně Vrchlabí vykonávána na celém území. Spočívá v tom, že vytváříme síť potřebných služeb. Zabezpečujeme a podporujeme základní sociální služby prostřednictvím mnohých organizací, včetně Diakonie, Domácího hospice a dalších, které pomáhají služby řešit. Máme např. i sociálními byty, od firmy Škoda Auto zapůjčeny, ale také jsme automobily nakoupili. Druhým obdobím máme vlastního koordinátora sociálních služeb, vytváříme koncepci, sítě služeb, snažíme se, aby obce a města neplatily jednotlivosti, ale vše mělo logický systém.
Se sociální oblastí souvisí také zdravotnictví. Město má navázánu spolupráci s Nemocnicí Vrchlabí. Ta se v posledních letech rozvíjí a rozšiřuje svá oddělení. Významná je i snaha o udržení a posílení ambulancí praktických lékařů pro děti i dospělé. Celostátně problematická je dostupnost zubních ordinací.

Podpora spolků a sdružení

Přijali jsme rozšířený grantový program, protože předtím fungoval pouze na jednorázové akce subjektů. Nyní můžeme podporovat i pravidelné aktivity, např. skautů. Mateřskému centru Kopretina město nabídlo volné prostory, které mají zdarma. Rád bych zmínil nedávno vzniklý aktivní okrašlovací spolek, z něhož mám velkou radost.
Domnívám se, a za tím si stojím, že podpora spolků a sdružení ve městě je slušná. Pokud by bylo třeba ji finančně posílit, určitě se město nebrání. Vždycky jde dát víc, ale město si cení těch, kteří dělají činnost dobrovolně. Rádo poskytne prostory, které jsou nevyužité. Problém je v tom, že je jednotlivé spolky mnohdy nechtějí sdílet společně, stejně jako materiál ani vybavení. Kdyby se podařilo zrekonstruovat bývalé kino na divadlo, objekt KD Střelnice by mohl být ještě více otevřený právě spolkové činnosti.

Podpora sportu

Kdo sportuje, nezlobí. To platí. Město zdokonalilo finanční systém podpory sportu, aby byl stabilní a trenéři i sportovci měli jistotu a tím perspektivu. Naše dva hlavní spolky, hokejový HC Vrchlabí (funguje jako s.r.o.) a vedle toho mají spolek pro mládež, i fotbalový FC Vrchlabí, jež je typickým spolkem, se starají o dva městské stadiony, které mají nemalou hodnotu. Uzavíráme s nimi dvouleté smlouvy na pronájem zařízení. Většinu z toho, co vydělají, si mohou nechat na sportovní činnost. Největší spolek TJ Spartak Vrchlabí vlastní skiareál v Herlíkovicích a je proto z velké části soběstačný.
Sportovní komise se snaží přerozdělit peníze tak, aby odpovídaly potřebě a požadavkům jednotlivých sportů. Nejde však srovnávat kolektivní a individuální sport, letní a zimní, sport olympijský a neolympijský apod.
Při „Vyhlášení sportovce roku“ každoročně oceňujeme ty nejlepší mezi kategoriemi. Mladí a starší se vzájemně rádi potkají, pochlubí se a ukáží, že něco dokázali.
Město má zájem, ale i povinnost, se starat o veřejná sportoviště u škol (ZŠ nám Míru, ZŠ Školní Liščí kopec). Platíme údržbu a spolkům pomáháme, aby byly schopny zajistit sportovní činnost.

Podpora kultury

Připomeňme např. rekonstrukci Kulturního domu Střelnice nebo nedávno realizovaný projekt nového kina Kartonka v bývalém Divadelním klubu. Díky aktivnímu a progresivnímu řediteli KD Střelnice, který tlačí do zvyšování úrovně kultury ve městě, jsme našli optimální prostor, který jsme s dotací fondu kinematografie vybavili digitálním kinem.
Za výstavbou aquacentra je naší další velkou výzvou Kulturní triangl. Dopracováváme studii, aby na ní mohla navázat další. Máme technicky vymyšleno, jak bude a má vypadat budova někdejšího kina, předělaná na divadlo. Od začátku postupujeme tak, abychom později nebyli překvapeni, že akci nejsme schopni finančně zvládnout.
Byli bychom rádi, aby byla v rámci Kulturního trianglu vybudována také nová budova ZUŠ Karla Halíře. Triangl tak počítá se čtyřmi budovami (KD Střelnice, Kartonka, Divadlo-bývalé kino, ZUŠ K. Halíře), protože pak by kultura v našem městě poskytovala nejširší možnou nabídku. A to dává smysl.

Partnerství s Francií, Německem, Polskem

Mezinárodní partnerství s Francií a Německem vznikla v 90. letech minulého století a od té doby měla svůj vývoj. V prvopočátku byla cestou za cennými informacemi a poučením, jak to dělají na „Západě“. Byla i snahou a pomocnou nataženou rukou ze strany partnerů. A dnes už taková pomoc není nutná.
Partnerství s Trouville sur Mer ve Francii vždy stálo na kontaktech konkrétních několika lidí, kteří museli plnit i určité povinnosti. Nyní dochází ke generační změně. Francie je poměrně vzdálená země, jazyková bariéra je stále stejná, mladá generace v partnerství nevidí až tak velký motiv. Za uplynulé roky účel splnilo, jak to bude dál uvidíme, cesta je otevřená.
Německý Baunatal v partnerství pokračuje především v umělecké, resp. hudební oblasti, prostřednictvím ZUŠ K. Halíře, a to dává smysl.
Polské Kowary jsou za humny, 60 kilometrů přes kopec. Důvod udržovat partnerství, které otevírá šance na společné projekty česko-polské spolupráce, je zřejmý. Pro naše město docela výhodný. Přináší benefity vedoucí k čerpání finančních prostředků. Bude žít dál svým životem.

Téma dotace

Podle množství čerpání dotací je také měřena schopnost vedení města. Během uplynulého období jsme byli schopni získat dotaci např. na tepelné čerpadlo v zimním stadionu, na opravu kanalizace, následně na Čisté Horní Labe (rekonstrukci kanalizace a přípojek), na zateplení pavilonu Základní školy na náměstí Míru, na rekonstrukci domu pro sociální bydlení, na rekonstrukci KD Střelnice, na intenzifikaci úpravny vody v Herlíkovicích, na Průmyslovou zónu ŠKODA AUTO, a mnohé další. Každoročně se snažíme nějaké dotační peníze získat.
Ovšem ne vždy jsou dotace cíleny tam, kde město vidí své priority. Proto není nutné dělat vše s dotací. Je samozřejmě dobré, když je projekt, na něž lze dotace získat. Byly však situace, kdy jsme museli projekt přepracovat a začali realizovat i když dotace nebyla. Příkladem je stavba aquacentra. Stavbu jsme chtěli, o dotaci jsme požádali, následně byl dotační titul zrušen, a tak to musíme zvládnout bez dotace.
Dotace jsou však mnohdy „toxické“. První fáze: získat je, je skoro to nejlehčí (i když zdání klame), ale ta nejhorší fáze je po dokončení: finanční kontrola, vypořádání připomínek a rozhodnutí, zda byla dotace v pořádku vypořádána. A to trvá roky (u akce Průmyslová zóna ŠKODA AUTO to bylo 17 let!)

Školství a vzdělávání

Město je zřizovatelem řady mateřských a základních škol. Také ZUŠ Karla Halíře a Domu dětí a mládeže Pelíšek. Vzdělání patří k prioritám společnosti. Jeho zázemí a kvalita je předpokladem úspěšné budoucnosti další generace. Proto se i této sféře intenzivně věnujeme. Investujeme značné finance do renovace objektů. Mnohé další modernizace jsou připravovány. Cílem je, aby vše odpovídalo dnešním trendům a úrovni.
Vytvořili jsme speciální grantový program pro nadstandardní profilaci jednotlivých školských zařízení. Ten je využíván pro zkvalitnění technického, pohybového, uměleckého i přírodovědného vzdělávání. Nerozlišujeme školy, které zřizuje město a které nikoliv. Proto podporujeme např. i gymnázium a strojírenskou střední školu. Město vytvořilo také podmínky pro rozvoj jazykových dovedností vč. působení anglických dobrovolných mluvčích ze zahraničí v našich školách. Rozvíjíme spolupráci s učiteli i rodiči. Jedině v rámci takové kooperace lze dosáhnout správných výsledků.

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

Příběh ZVONU - 3. díl

Příběh ZVONU - 3. díl

Pokračování... Bytová politika, Péče o městský majetek, Opravy silnic, Služby města ...

Příběh ZVONU - 2. díl

Příběh ZVONU - 2. díl

Pokračování... Smart region, Sportoviště, Cyklostezky, Hřiště a tělocvičny, Vrchlabí bez odpadu...

Příběh ZVONU - 1. díl

Příběh ZVONU - 1. díl

Čisté Horní Labe, Průmyslová zóna, Krkonošská ulice, Náplavka, Levobřežní...

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.