Probuzené zajímavosti měst Vrchlabí a Kowary „nadosah“

Úvod Články Probuzené zajímavosti měst Vrchlabí a Kowary „nadosah“
Probuzené zajímavosti měst Vrchlabí a Kowary „nadosah“

Probuzené zajímavosti měst Vrchlabí a Kowary „nadosah“

Regionální turistické informační centrum (RTIC) Krkonoše zpřístupňuje kulturní a architektonicko-historické atraktivity měst Vrchlabí a Kowary. Tak by se dal jednoduše shrnout „balíček“ projektového záměru, vedeného pod reg. číslem: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000476

K tomu Klára Hančová ze RTIC Krkonoše blíže ujasnila: „Pracovali jsme s historickými a kulturními atraktivitami, kterými obě města v současnosti disponují. Jejich pamětihodnosti a zajímavosti jednak více odkrýváme obyvatelům obou měst a především nabízíme návštěvníkům. Byl vytvořen „Návštěvnický okruh městem Vrchlabí“, který provází po nejzajímavějších místech Vrchlabí. K tomu vznikly venkovní informativní cedule, trhací mapa s questem, pexeso a dětské omalovánky. Dále jsme umístili 16 ks pamětních cedulí, které odkazují na pamětihodnosti, a k tomu byla vydána také trhací mapa. Nabídkou pro místní obyvatele a především turisty je pět letáků s tematicky zpracovanými vycházkovými trasami po Vrchlabí a nejbližším okolí. Vše je doplněno vznikem infocedule na nám. TGM a mobilní aplikací, která po zpracovaných výletech může návštěvníky pohodlně provázet.“

historicky nejatraktivnější lokality horského města (náměstí TGM s historickou radnicí a krkonošským infocentrem, zámek se zámeckým parkem, augustiniánský klášter s kostelem sv. Augustina a půvabnou klášterní zahradou s náměstím Míru a kostelem sv. Vavřince. Nechybí „Čtyři historické domky“ KRNAP a budova staré radnice. Okruh projdete během pětačtyřiceti minut. K tomu vznikl jednoduchý leták s mapou centra Vrchlabí, užitečnými krátkými informacemi o lokalitách malého návštěvnického okruhu a malý „quest“ resp. hledání odpovědí na několik otázek s tajenkou po absolvování návštěvnického okruhu. Po vyluštění tajenky získají návštěvníci drobnou odměnu v infocentru. Leták s mapou je současně pozvánkou do polských Kowar, kde lze navštívit obdobné zajímavosti.

Popisné tabulky pamětihodností vyrobené z tvrzeného skla, s průhlednými samolepkami s potiskem a vrchní laminační vrstvou proti poškození, jsou odsazené od zdi distančními nerezovými šrouby. Texty v českém, anglickém a polském jazyce zprostředkovávají informace o mimořádných stavbách, mezi které patří (čtyři historické domky, zámek, kostel sv. Vavřince, augustiniánský klášter, budova staré radnice, nová radnice, městský hřbitov, zámecká kaple Černínů – Morzinů, dům sedmi štítů, most sv. Jana Nepomuckého, zámeček – galerie Morzin, Peterův dům na Kozím plácku, římskokatolická fara, budova bývalého městského špitálu, dům Josefa Čapka, Kulturní dům Střelnice). K tomu byla vytvořena trhací mapa s vyznačenými místy pamětních cedulí pro ty, kteří chtějí setrvat déle a prohlédnout si historické stavby ve Vrchlabí.

Vycházkové okruhy po Vrchlabí, jako vstupní brány centrálních Krkonoš, nabízí síť procházek po městě s bohatou historií a řadou kulturních památek. Představují také jeho moderní, turistické a průmyslové možnosti. Vznikly trasy na téma: Za nejkrásnějšími výhledy, po stopách Morzina a Vivaldiho, Labská trasa, od zámku k zámku, Vrchlabské kaple a kapličky a Od kočárů k automobilům. Vytištěny byly v česko-polském a německo-anglickém překladu.

Informační panel se zakreslenými vycházkovými okruhy po Vrchlabí obsahuje mapu centra, důležité kontakty, odkazy na muzea, autobusové a vlakové nádraží. Je umístěn na hlavním náměstí TGM za veřejným podiem v prostoru laviček s mapami a rozcestníkem. Panel představuje i Kowary, krkonošské město polské strany hor, jako partnera města i celého projektu.